Welkom op de website van Logopedie praktijk Oosterhout !

Logopediepraktijk Oosterhout is een praktijk voor logopedie en préverbale logopedie. Deze logopediepraktijk werd in september 1991 opgericht door Elna Derks, logopedist. Kwaliteit en deskundigheid staan hoog in het vaandel. Met ruim 25 jaar werkervaring binnen het logopedisch werkveld wordt professionele zorg geboden, specifiek afgestemd op u of uw kind.

Iedereen van jong tot oud kan in de praktijk terecht voor logopedisch onderzoek, advies en behandeling van problemen op het gebied van mondmotoriek, eten/drinken, communicatie, spraak, taal, (zang-)stem, adem en gehoor. Op deze website vindt u informatie over de praktijk, de verschillende logopedische problemen en de werkwijze bij het onderzoeken en behandelen van deze problemen. Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden, kijk dan bij Contact of Afspraak maken.

Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en veranderingen in het vakgebied worden bij- en nascholingen gevolgd, is logopedie praktijk Oosterhout aangesloten bij een kwaliteitskring en wordt er deelgenomen aan een aantal landelijke werkgroepen.

Er wordt nauw samengewerkt met andere disciplines (oa. huisarts, KNO arts, kinderarts, revalidatiearts, CB arts, fysiotherapeut, diëtist, scholen, Kentalis, Libra, jeugdarts GGD, Centrum Jeugd en Gezin ). Er vindt alleen overleg plaats na uw toestemming.

Elna Derks is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), is geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici en is geregistreerd als preverbaal logopedist bij de NVLF. Voor beide registers is een bewijs van herregistratie afgegeven voor 2016-2020.

Logopediepraktijk Oosterhout is onderdeel van het Samenwerkingsverband LogosSymfonie. Dit is een samenwerkingsverband van een aantal logopediepraktijken in de regio met als doel kennis te delen en kwaliteit te bevorderen.