Welkom op de website van Logopedie praktijk Oosterhout !

Op deze website vindt u informatie over de logopediepraktijk,  de verschillende logopedische problemen en de werkwijze. Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden,  kijk dan bij Contact of Afspraak maken.

Logopediepraktijk Oosterhout is een praktijk voor logopedie en préverbale logopedie. De logopediepraktijk werd in september 1991 opgericht door Elna Derks.  Kwaliteit en deskundigheid staan hoog in het vaandel. De visie van logopediepraktijk Oosterhout is het bieden van gespecialiseerde logopedische kwaliteitszorg op maat.

Al 30 jaar wordt met professionele passie en vanuit een brede kijk op de totale mens, individuele logopedische zorg geboden aan cliënten met uiteenlopende logopedische stoornissen. 

 Ik zie het als mijn missie om de logopedische hulpvraag in kaart te brengen, een uniek zorgplan op te stellen en een passende behandeling aan te bieden, om de klachten in het dagelijks leven te minimaliseren en de communicatie, stemkwaliteit of voedingssituatie te optimaliseren. De cliënt staat centraal in dit proces. Iedereen van jong tot oud kan in de praktijk terecht voor logopedisch onderzoek, advies en behandeling.

In november 2018 en november 2020 heeft Logopediepraktijk Oosterhout de  VRIJWILLIGE KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE  behaald, getoetst door HCA.  Momenteel wordt deelgenomen aan het derde jaar van de driejaarlijkse kwaliteitscyclus. De afgelopen twee jaren voldeed de praktijk aan de gestelde kwaliteitseisen, getoetst door HCA.
De praktijk is hiermee gecertificeerd volgens de huidige kwaliteitsnormen van de NVLF (Nederlandse beroepsvereniging logopedie).

Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en veranderingen in het vakgebied worden bij- en nascholingen gevolgd, is logopedie praktijk Oosterhout aangesloten bij een kwaliteitskring en wordt er deelgenomen aan een aantal landelijke werkgroepen.

Er wordt nauw samengewerkt met andere disciplines (oa. huisarts, KNO arts, kinderarts, revalidatiearts, CB arts, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist, leerkracht en IB-er van (voor-)scholen, Kentalis, Libra, Auris, jeugdarts GGD, Centrum Jeugd en Gezin ). Er vindt alleen overleg plaats na uw toestemming.

Elna Derks is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), is geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici en is geregistreerd als prélogopedist bij de NVLF. Voor beide registers is een bewijs van herregistratie afgegeven voor 2020-2025.

In logopediepraktijk Oosterhout wordt de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) nageleefd: er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie.

Logopediepraktijk Oosterhout is onderdeel van het Samenwerkingsverband LogosSymfonie. Dit is een samenwerkingsverband van een aantal logopediepraktijken in de regio met als doel kennis te delen en kwaliteit te bevorderen.