Wat is logopedie?

elna_016_slider elna_017_slider

Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen daarin worden door de logopedist behandeld in samenwerking met huisarts, specialist of tandarts.

Logopedie is meer dan spraakles, omdat niet alleen spraakstoornissen zoals slissen, stotteren of slikken worden behandeld. Voor alle problemen die met spraakmotoriek, stem, spreken, verstaan, vertellen en begrijpen te maken hebben, voor alle problemen die dus de communicatie belemmeren, kunt u bij de logopedist terecht. Logopedisten zijn in feite communicatiedeskundigen.
info: www.communicerenisalles.nl

elna_018_slider elna_018_slider

Gevolgde bij- en nascholing op gebied van communicatie/taal:
Communicatieve taaltherapie ( CT I ) voor kinderen met taalniveau van 0-2 jaar, die niet of nauwelijks spreken  / Denkstimulerende Gespreksmethodiek  / Nederlandstalige Nonspeech Test  / Ouderbegeleiding aan ouders van kinderen met autisme spectrum stoornissen / Communicatieve taaltherapie ( CT II ) voor kinderen met taalniveau van 2-6 jaar  / Taal leren in interactie  ( RMM=reflecterende moedertaal methode) / Babygebaren / Leespraat  / Logopedie bij kinderen met Downsyndroom

Gevolgde bij- en nascholing op gebied van (zang-)stem:
Stemtherapie bij kinderen / Adem, Stem en Expressie / Pahn, nasalierungsmethode, Cursus A+B+C en Pahncursus Zangstem / Larynxmanipulatie en refreshcursus / Logopedie bij Laryngectomie / Cranio Mandibulaire dysfunctie (Utrecht) / EVT 1 + 2 (zang-)stemcursussen/ Lax Vox

Gevolgde bij en nascholing op gebied van spraak:
Methaphon (fonologische stoornissen) / Vroegtijdige interventie bij kinderen die beginnen te stotteren /  Introduction PROMPT /  vervolgcursus PROMPT, Bridging to intervention / Onderzoek en behandeling van spraakstoornissen bij schisis (Ellen Burger)/  masterclass Spraakontwikkelingsdyspraxie (Idea Logo Academy)