Wanneer logopedie?

elna_003_klein

Hieronder staan een aantal logopedische problemen genoemd.
Deze checklist kan u helpen bij het beoordelen of u of uw kind logopedie nodig heeft.

Mondmotoriek:
* open mondgedrag (mondademen / duimzuigen)
* instabiele kaak / asymmetrie in gezicht bij spreken

Drinken/eten/slikken:
* niet goed verlopen van borst- of flesvoeding
* afbouwen van sondevoeding / opbouwen orale voeding (in nauw overleg met kinderarts/diëtist)
* moeite met de overgang naar vaste voeding (kokhalzen)
* onvoldoende kauwen (bij vaste voeding)
* verslikken
* voedsel weigeren / slikangst

Communicatie:
* onvoldoende ontwikkeling van de communicatieve voorwaarden (oa. oogcontact, interactie)
* niet op gang komen van de taal- en/of spraakontwikkeling

Taal:
* laat op gang komen van de expressieve taal en/of onvoldoende begrijpen van aangeboden taal
* onvoldoende woordenschat / moeite met verwoorden
* moeite met het vormen van goede zinnen / moeite met vertellen van een logisch verhaal
* afasie (na CVA)

Spraak:
* onduidelijk spreken / bepaalde klanken niet kunnen uitspreken
* spraak ontwikkelingsdyspraxie
* schisis / veluminsufficiëntie  (VPI) / door de neus spreken
* stotteren
* dysarthrie (na CVA of bij neurologische ziektebeelden zoals ALS, MS)

Stem/adem:
* heesheid, schorheid, wegvallende stem
* heesheid na of tijdens zingen
* stemproblemen bij het geven van presentaties
* snel vermoeide stem
hyperventilatie
* na laryngectomie