Wat is prélogopedie?

Prélogopedie… logopedie voordat het spreken begint.

Als een zuigeling problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, of een jong kind problemen heeft met het eten van de lepel of het leren kauwen (oa kokhalzen bij vaste voeding) kan hij/zij aangemeld worden voor prélogopedie. Binnen de behandeling vindt ook advisering plaats over houding, over welke fles/speen of lepel en over de opbouw van de (vaste) voeding.
info: www.prelogopedie.nl

Aanmelden kan na een verwijzing door een arts (bijv. een huisarts, CB arts, kinderarts, revalidatiearts).
Een verwijzing door huisarts, CB arts of medisch specialist is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn, die de problemen in het mondgebied kunnen veroorzaken.

elna_001 elna_001

Hoera ik eet!
Op (medische) indicatie van de verwijzer kan de behandeling van eet- en drinkproblemen aan huis plaats vinden.  Bijvoorbeeld voor de begeleiding van het afbouwen van sondevoeding en het opbouwen van orale voeding  (zelf drinken/eten).

elna_001 elna_001

Naast het behandelen van (zeer) jonge kinderen met voedingsproblemen begeleid en behandel ik ook (zeer) jonge kinderen bij wie de communicatieve ontwikkeling niet of onvoldoende op gang komt.   
Bij deze behandeling gericht op de beginnende communicatie wordt oa gebruik gemaakt van  Communicatieve Taaltherapie,  Spraakmotorische training (oa stemgeven, klankvorming), VAT methode, PROMPT therapie en ondersteunende (baby-) gebaren.

elna_001 elna_001

Om me op het gebied van prélogopedie te specialiseren heb ik na mijn opleiding diverse specifieke bij- en nascholingen gevolgd. Ik ben sinds 2005 geregistreerd als gecertificeerd préverbaal logopedist bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en het bewijs van herregistratie is afgegeven voor 2016-2020.

Gevolgde (meerdaagse) bij- en nascholing op gebied van prélogopedie:
NDT Bobath cursus kinderen / Sensorische Informatieverwerking  (SI) Therapie / NDT (Müeller) cursus prelogopedie/ MORE cursus (Integrating the Mouth with Sensory & Postural Functions) / Schisis / NOMAS (Neonatal Oral-Motor Assessment Scale) zuigelingencursus / Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen, vanuit multidisciplinair perspectief / Chantal Lau, voedingsproblemem bij prematuren / EFS (Early Feeding Skills) zuigelingencursus en de EFS refreshcursus / Cervicale Auscultatie bij (jonge) kinderen / Prof. Arvedson: Facilitating Functional Feeding in Infants and Children with feedingproblems / Logopedie bij Kinderen met Downsyndroom / Kauw Observatie en Evaluatie instrument  (KOE) /  Speekselverlies bij jonge kinderen DRIP’s