PROMPT therapie

Dit is de 'n' klank!

PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) biedt een tactiel kinetische benadering voor spraakstoornissen. Met PROMPT helpt de logopedist de patiënt met het vormen van de bewegingspatronen van de spraakklanken door het manipuleren van de gewenste spiergroepen. De patiënt bouwt zo een referentie op van het bewegingspatroon van de klank en kan daarmee vervolgens het bewegingspatroon van de klank zelf oproepen. De PROMPT techniek vormt hiermee een waardevolle toevoeging voor de logopedische behandeling van spraakstoornissen.

Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen en bij onder andere articulatiestoornissen, spraakontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

In 2006 heb ik de cursus PROMPT, introduction to PROMPT technique gevolgd en in 2010 de vervolgcursus PROMPT, bridging technique to intervention.

(Foto: Hier ziet u de PROMPT-ondersteuning voor de klank ‘N’.)